Welkom

Welkom

WELKOM op de website van NatuurbehoudLevenslust, de actiegroep die het maximale behoud van het waardevolle natuurpark van het domein Levenslust,  gelegen op de grens tussen Schepdaal en Lennik, en van de natuur in de directe omgeving nastreeft.

De actiegroep “NatuurbehoudLevenslust” is ervan overtuigd dat de rust en de stilte die dit natuurpark uitstraalt, een onvervangbare meerwaarde biedt zowel voor de opvoeding van de jongeren die er gehuisvest zijn, als voor de ganse omgeving. De actiegroep stelt zich dan ook tot doel om dit waardevolle park en het natuurgebied in en rond het domein Levenslust te vrijwaren en het behoud ervan voor de lange termijn te verzekeren.

Bij gemeentelijke beslissing van 21 maart 2019 werd vastgelegd : “De gemeenteraad neemt kennis om de procedure van het ontwerp RUP-LEVENSLUST stop te zetten.” De volledige tekst kan u in de rubriek -” BERICHTEN “- terugvinden.