Bezwaarschriften

Bezwaarschriften

Wie een bezwaarschrift voorzag, moest dit TEN LAATSTE OP  VRIJDAG 28 SEPTEMBER ofwel aangetekend verzenden, ofwel tegen afgiftebewijs afgeven aan de balie van het gemeentehuis van Lennik. Die termijn is dus verlopen. Voor uw documentatie behielden we toch de volgende teksten. Zeer actueel blijft het thema “procedureverloop” waarvoor we een internetlink bijvoegen die verwijst naar een website van de stad Vilvoorde. (zie juist boven de volle lijn)

De adressering was als volgt :

GECORO – Lennik         Markt, 18         1750 Lennik.

(ter info : GECORO staat voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De doelstelling van deze organisatie vindt u hier : Gecoro)

(of zie ook : www.gecoro.info )

Na 28 september loopt de administratieve procedure als volgt : GECORO onderzoekt de bezwaarschriften die haar door de gemeente voorgelegd worden. Na bestudering ervan formuleert GECORO een NIET BINDEND ADVIES voor de gemeente die dan de definitieve beslissing neemt. Hiertegen kan evenwel juridisch beroep aangetekend bij de hogere instanties. Een volledig schema van het procedureverloop voor een RUP vonden wij op de site van de stad Vilvoorde. Ter informatie geven we hier de internetlink :  https://www.vilvoorde.be/free/schema.pdf


Voor wat de inhoud van uw bezwaarschrift betreft, hebben wij u aangeraden om, naast uw eigen bezwaren, ook zoveel mogelijk  juridische en stedenbouwkundige aspecten naar voor te brengen omdat die het zwaarst wegen in de analyse.

Juridische argumenten zijn argumenten waarbij bvb.- aangetoond wordt dat de regelgeving uitgevaardigd door de gemeente in flagrante contradictie staat met bepalingen van een hogere wetgevende orde, zoals de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap. Idem voor bepalingen die rechtsonzekerheid scheppen.

Stedenbouwkundige argumenten hebben te maken met de kwaliteit van de ruimtelijke ordening en de wetgeving ter zake. Bvb.- als een bouwtoelating zou inhouden dat men aan één kant van de straat VIER verdiepingen hoog mag bouwen en aan de andere kant maar DRIE verdiepingen, dan is het duidelijk dat daarbij de harmonie van de straat geweld aangedaan wordt.

U kon ook milieu- en/of mobiliteitsargumenten aangeven : bvb.- dat de Steenstraat en de Rosweg onmogelijk al het verkeer voor Levenslust kunnen verwerken. U kon ook aan de kaak stellen dat er geen MER (Milieu-Effecten-Rapport) gemaakt werd , enz…


Via volgende links kon U een aantal “standaard”-teksten downloaden in het tekstprogramma WORD. U kon deze teksten zo overnemen, maar het is altijd beter dat U de teksten geheel of gedeeltelijk  aanpast zou hebben aan uw bewoordingen en/of argumenten. Het moest UW bezwaarschrift worden !

Voor wie het moeilijker had om een zelf een tekst op te stellen : op de presentatie van donderdag 20/09 kon u een brief ter ondertekening bekomen.

Voor wie zelf aan de slag kon : enkele mogelijke basisteksten voor het indienen van een bezwaarschrift  volgen hier :

Downloadlink voor een bezwaarschrift aangepast aan de bewoners van de Rosweg eventueel met de hand aan te vullen of via WORD te personaliseren.

Downloadlink voor een kort bezwaarschrift, eventueel met de hand aan te vullen. Of, als het even kan, via Word te Personaliseren Dit is wellicht het meest eenvoudige, maar steeds correcte bezwaarschrift.

Downloadlink voor bezwaarschrift, eventueel nog verder te personaliseren via WORD.

Downloadlink voor nieuw bezwaarschrift : (iets hardere tekst)

Downloadlink voor een uitgebreid bezwaarschrift met juridische argumenten. Eventueel nog verder te personaliseren via WORD. Dit is een tekst voor wie een zeer uitgebreid juridisch bezwaarschrift wenste in te dienen.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *