Brief Levenslust

Brief Levenslust

Levenslust heeft op 21 september een brief gepost bij de omwonenden. U kan deze brief hier terugvinden : Levenslust brief

Wij begrijpen dat de VZW Levenslust, zoals alle zorginstellingen, geld nodig heeft. Maar dit mag geen reden zijn om onjuiste berichtgeving rond te sturen met de bedoeling om emoties los te weken.

Daarom een aantal rechtzettingen :

1. om 70 assistentiewoningen te bouwen is het niet noodzakelijk om 13.5 hectare natuur- en parkgebied een herbestemming te geven waarbij geen enkele waarborg meer bestaat voor het natuurbehoud. Er is ook geen noodzaak om dit aan de straat te bouwen in weerwil van de vernietiging, door de Provincie, van een eerdere bouwvergunning. (zie Verslag PSA Codex – assistentiewoningen ) Dit bewijst toch duidelijk dat er nog achterliggende bedoelingen zijn en de 70 woningen slechts een eerste stap zijn, zoals overigens in figuur 4.4 pagina 51 van de toelichtingsnota ondubbelzinnig voorgesteld wordt. (zie fase 2 B : drie rechthoeken “woonfunctie + scholen , inplanting nog onbekend”)

Verder heeft de Directeur van Levenslust in het interview dat op 27/06 op RING TV weergegeven werd zelf gesteld dat de langetermijnvisie met een aanzienlijk aantal meer woningen behouden blijft. U kan dit zelf beluisteren, (na 1 min en 11 sec) op volgende site www.ringtv.be/nieuws/bouwplannen-vzw-levenslust-drastisch-afgeslankt

De bewering dat er met “een drastische verlaging van het aantal wooneenheden” ingegaan wordt op de vraag van de omwonenden is dus onjuist.

2. er zijn geen “300 werknemers” bij Levenslust : het jaarverslag van 2018 spreekt van 194,4 voltijds equivalenten. Het gaat daarbij om 131 voltijdse werknemers en 96 deeltijdse werknemers. Dit betekent dat het opgegeven cijfer respectievelijk met 53 % overdreven werd indien men rekent met een voltijdse tewerkstelling en 32 % daar waar men het heeft over tewerkgestelden voltijds of deeltijds. De in de brief van Levenslust opgegeven aantallen zijn dan ook onjuist. Ze hebben duidelijk de bedoeling om, met valse informatie, emoties los te weken. Zie bewijs in de tabel uit het jaarverslag 2018 hieronder :

 

Overigens lag het gemiddelde van de tewerkstelling in Voltijdse Equivalenten voor de laatste TIEN jaar slechts op 196.4 VTE.

Daar waar de jeugdwerking progressief vervangen wordt door ouderenzorg en restauratie, is het ook niet zeker dat de actuele jeugdwerkers hun werk nog lang kunnen behouden.

3. de brief verwijst naar de kwaliteitsvolle zorg voor de jongeren. Het is niet zeker dat de continuïteit hiervan nog kan waargemaakt worden daar waar het natuurpark verdwijnt om er een recreatiegebied, een “zorg”-woongebied en een restauratiesite van te maken, terwijl Levenslust zich op zijn website sterk maakt dat juist die ruime en rustgevende natuur een essentieel onderdeel vormt van de opvoeding van die jongeren.

Tijdens de info-vergadering van 20 september heeft een vooraanstaand burger uit Schepdaal het probleem verwoord op de volgende wijze :

” Het te gelde maken van een deel van het patrimonium om de continuïteit van de dagelijkse werking te verzekeren is een drastische maatregel die alleen op de korte termijn een effect heeft. Zonder structurele maatregelen komt de vereniging in de kortste keren terug in geldnood en moet ze opnieuw verkopen. En zo verder, tot er niets meer overblijft. Met andere woorden : door zijn patrimonium te gelde te maken ondergraaft Levenslust de continuïteit van zijn eigen werking. ”

Het zijn dan ook niet de mensen die een bezwaarschrift indienen die een bedreiging vormen voor de continuïteit van de jeugdwerking van Levenslust, maar de leiding van Levenslust zelf.

Verder werd op de info-vergadering nog vastgesteld :

” Honderd meter verder in diezelfde Scheestraat is er een andere sociale onderneming, die er WEL in slaagt zijn continuïteit te waarborgen zonder zijn patrimonium te verkopen. Dit lijkt erop te wijzen dat die andere onderneming beter geleid wordt.”

4. Het is niet zonder betekenis dat de twee ondertekenaars van de brief van Levenslust, gedateerd 21 september, respectievelijk op meer dan 30 km en 50 km van het domein Levenslust af wonen. Dit is ook het geval voor de meerderheid ( 7/11) van de leden van de beheerraad. Hoeft het dan verwondering dat er weinig affiniteit vastgesteld wordt met het natuurbehoud in het Pajottenland ?


Een goede en oprechte dialoog en samenwerking kan maar plaatsvinden waar alle partijen rationele en waarheidsgetrouwe argumenten gebruiken. Het is omdat het RUP een loopje neemt met de waarheid, dat de reactie en de verontwaardiging van de omwonenden en de ruime omgeving is ontstaan. Het schrijven van een brief met de bedoeling om emotionele reacties los te weken is in deze context contra-productief. En dat hebben de meeste ontvangers van hogergenoemde brief ons ook medegedeeld.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *