Stopzetting van het RUP Levenslust

Stopzetting van het RUP Levenslust

Bij beslissing van de gemeenteraad van Lennik op datum 21 maart 2019 werd het RUP-Levenslust stopgezet. De integrale notulen van deze gemeenteraad vindt u via de link : Goedgekeurde notulen gemeenteraad 21 maart 2019 deel 2(1).

Het hoofdstuk over Levenslust kan u hieronder terugvinden. Enkele uiterst belangrijke passages werden door ons ingekleurd ten bewijze dat de wettelijke argumentaties, zoals in heel wat bezwaarschriften opgenomen, gevalideerd werden door de actuele gemeenteraad.

(Te noteren nog dat uit het antwoord van het Provinciebestuur Vlaams Brabant aan de gemeenten Lennik en Dilbeek, duidelijk blijkt dat ook zij geen nieuw RUP wensen op te starten)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *