Renovatiewerken Internaat

Renovatiewerken Internaat

artikel op de website van Het Laatste Nieuws, op 20 mei 2019 om 15:00. Zie de link :

Levenslust-start-met-grote-renovatiewerken

Bemerk hoe, in het artikel, de weerstand tegen het plan voor de assistentiewoningen terug geminimalizeerd wordt door te verwijzen naar “buurtbewoners”.  De waarheid is dat de door de gemeente Lennik verleende bouwvergunning, door een beslissing aan de deputatie van de Provincie Vlaams Brabant vernietigd werd op 20 januari 2017.  Zie :  Verslag PSA Codex – assistentiewoningen.

Verder is het zo dat een RUP dat tot doel had het ganse natuurdomein zijn GROEN-bestemming te ontnemen, aanleiding gaf tot méér dan 300 bezwaarschriften. Dit wijst er toch op dat er in de ruime omgeving een breed draagvlak bestaat om de bouw van assistentiewoningen binnen het domein Levenslust af te wijzen. (zie ook bericht : Stopzetting van het RUP-LEVENSLUST)


De “Eerste Steenlegging” voor de Renovatie van het Internaat werd op 14 mei om 18:00 uitgevoerd door Vlaams Minister Jo Vandeurzen.

(zie website jovandeurzen.be : Agenda : Eerste steenlegging Levenslust vzw.)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *