Foto’s

Foto’s

Enkele foto’s : een weergave van de rustgevende park-omgeving die de inwonende jongeren aangeboden wordt. Zie ook in de toelichtingsnota punt 4.3, pagina 50 : ” het groene karakter (van het domein) is essentieel voor de rust en de ruimte, die Levenslust tot een effectieve opvanglocatie voor jongeren met een gedragsproblematiek maakt.”

De ingang van het kasteel, Scheestraat, 74 te SCHEPDAAL (!)

Boszicht op de achterkant van het kasteel en wegen

Het voetbalveld.

Enkele foto’s van de Scheestraat, richting OOST

Een foto van het de Scheestraat, richting WEST. Niet minder dan 36 parkeerplaatsen werden “VOORBEHOUDEN”, voor “dwarsparkeren” op openbaar domein Schepdaal.

op het ogenblik van de foto waren niet alle 36 parkeerplaatsen volzet. Meestal wel.