Officiële Documenten

Officiële Documenten

Ruimtelijk_Structuurplan_Vlaanderen_2011 (kort RSV)

Dit document heeft nog altijd kracht van wet en is prioritair boven GRSL en RUP Levenslust

Krijtlijnen_Structuurplan Vlaanderen- Brochure 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lennik 2012-2020 (kort GRSL)

Toelichtingsnota  RUP Levenlust versie G juni 2018 

In dit document vindt U de meeste informatie over waar men naartoe wil met dit RUP.

Bemerk de met kleur aangeduide teksten :

Geel ingekleurd : wijzigingen van december 2016 (eigenlijk januari 2017)  Groen ingekleurd : wijzigingen van oktober 2017. Blauw ingekleurd : wijzigingen van Juni 2018 (er werd quasi niks gewijzigd met uitzondering van de tekst  “…van 325 naar 70 assistentiewoningen…”.  De mogelijkheden voor andere bebouwing blijven onbesproken en dus onveranderd.

Stedenbouwkundige Voorschriften RUP Levenslust

Ook hier weinig verschil met de vorige versie :

  • van 325 naar 70 serviceflats, maar mits een andere naamgeving is alles wat met zorg te maken heeft mogelijk. (massagecentrum?)
  • van 4 naar 3 bouwlagen (maar men zegt niet van welk niveau men begint te tellen…)
  • groene “overdruk” met “bouwvrije zone”. Maar in die zone mag men wel parkings, wegen, recreatiefuncties aanleggen. Men kan er bvb.- perfect alle bomen rooien en er een golfterrein van maken. De blauwe ondergrond maakt nagenoeg alles mogelijk.

Verslag PSA Codex – assistentiewoningen

Verslag PSA Codex – kantoorgebouw

Kadasterplan (schaal 1_1250)

Bemerk dat het perceel A296p2 tot SCHEPDAAL behoort en niet tot LENNIK. Deze oppervlakte behoort NIET tot het RUP-Levenlust. Er wordt dan ook geen  bestemming aangegeven. Maar het wordt stiekem aangeslagen als PARKING. (zie de grondbestemmingen in figuur 4.4 van het RUP)