opzet

opzet

TER VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de 78 bezwaarschriften die haar overgemaakt werden, heeft de Gemeente Lennik beslist om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Levenslust (kort “RUP-Levenlust”) voor de TWEEDE  maal aan een OPENBAAR ONDERZOEK te onderwerpen.(zie: Openbaar onderzoek)

Het nieuwe OPENBAAR  ONDERZOEK gaat over een aangepaste tekst, die door de directie van Levenslust in interviews met pers en TV naar voor gebracht werd met de vermelding ” er werden belangrijke concessies gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren van de omwonenden “. (zie : Interview Directrice van Levenslust aan RING-TV)

Het zal de aandachtige luisteraar niet ontgaan dat in dit interview, (om precies te zijn, na 1 minuut en 11 seconden) ook gesproken wordt over een “langetermijnvisie”. Lees : “hernemen van de mogelijkheden van het vroegere RUP”.  Dat de voor bebouwing vatbare zones uit de eerste RUP-versie F gewoon overgenomen werden in de RUP-versie G, bevestigt dat het oorspronkelijk opzet nog steeds als doel voor ogen gehouden wordt.

Deze website wil u de mogelijkheid geven om voor uzelf uit te maken in welke mate een gevolg gegeven werd aan hogergenoemde bezwaarschriften, m.a.w. in welke mate er “belangrijke concessies” gedaan werden.

Vooraf nog een vaststelling : de weerstand tegen het RUP Levenslust wordt systematisch voorgesteld als de actie van “één buurtbewoner”. (zie  HLN 14 april 18 ) Het totaal van 78 bezwaarschriften wijst er voldoende op, dat een brede groep van de bevolking in en rond Lennik en Schepdaal, vinden dat dit project niet te verantwoorden is.

 

STRUCTUUR van deze WEBSITE

  • de Startpagina heet U welkom.
  • daarna volgen de Verantwoording, de Structuur, de Objectiviteits- en Privacyregels die gehanteerd werden bij de opmaak van deze website.
  • een Fotopagina illustreert  het natuurschoon van dit waardevolle Parkdomein. Enkele foto’s geven een beeld van de directe omgeving.
  • de pagina met “Officiële Documenten” laat eenieder toe om wat in de commentaren geschreven werd, zelf te checken in de officiële teksten.
  • de pagina Plannen verduidelijkt met een grafische weergave van de grondbestemmingen. Onderaan die pagina kan u een paar fotomontages vinden van de geplande constructies.
  • de pagina Pers geeft een (beperkt) beeld van wat in de media geschreven of getoond werd over deze problematiek en aanverwante thema’s zoals bvb.- “betonstop”.
  • de pagina Historiek schetst de evolutie van het domein sedert 1777.
  • op de Erfgoed-pagina kan u lezen hoe waardevol dit natuurgebied is.
  • de pagina Bezwaren geeft een (nog beperkt) aantal van de argumenten waarom dit RUP niet te verantwoorden is. Mogelijks bron voor een bezwaarschrift. (zie ook bij de laatste berichten het thema : Hoe stel ik mijn bezwaarschrift op)
  • rest de Contact-pagina waar U eventuele opmerkingen kan optekenen. Deze opmerkingen blijven privaat : ze verschijnen niet op de website.

 

PRIVACY

Op deze website werden geen “cookies” en dergelijke ingelast. Er werden ook geen instrumenten ingebouwd om te achterhalen wie de website consulteert. Voor zover ons bekend worden ook in het programma WORDPRESS, waarmee deze website opgebouwd werd, geen dergelijke instrumenten voorzien.

In de tekst wordt regelmatig een link opgenomen (=blauwe onderlijnde tekst) die toelaat om naar andere websites te surfen. Uiteraard  kan deze website niet verantwoordelijk geacht worden voor cookies en dergelijke die binnen die andere websites  zouden naar voor gebracht worden.

De informatie die binnen de website NatuurbehoudLevenslust naar voor gebracht wordt, komt uit bronnen die door iedereen vrij kunnen geconsulteerd worden. Er werd geprobeerd om aan de gegeven informatie een zo rationeel mogelijke duiding te geven, met respect voor het bestaande wetgevende kader omtrent de problematiek van Ruimtelijke Ordening.

Mocht dit niet het geval zijn, of mochten bepaalde personen zich, ten onrechte geviseerd voelen, dan horen wij het graag zodat we eventuele fouten in de teksten kunnen aanpassen.